Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και Διευθυντής, Εξωτερικές Πολιτικές - Επιτροπές, Σύμβουλος Πολιτικής για τις αντιπροσωπείες για την Κεντρική Αμερική, την Κοινότητα των Άνδεων, τη Mercosur, το Μεξικό και τη Χιλή, τη EuroLat

Διεύθυνση (εις)

BRU:

SPINELLI 02H356
Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

STR:

CHURCHILL M04078
Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg
ΑΡΧΗ