Ευρωβουλευτές στο ημικύκλιο του Στρασβούργου
Λογότυπο του ΕΛΚ

Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μία πιο δυνατή Ευρώπη

Η  Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Κ.Ο. του ΕΛΚ) είναι η μεγαλύτερη και παλαιότερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ρίζες μας φτάνουν μέχρι τους ιδρυτές της Ευρώπης - Robert Schuman, Alcide De Gasperi και Konrad Adenauer - και τα μέλη μας προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της Ευρώπης.

Μια κεντροδεξιά ομάδα, που δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη, βασισμένη στους ανθρώπους της. Άλλωστε, ο λαός μας είναι η οικονομία μας και ο λαός της Ευρώπης είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μία πιο ανταγωνιστική και δημοκρατική Ευρώπη, όπου οι άνθρωποι μπορούν να φτιάξουν τη ζωή τους όπως την επιθυμούν. Θέλουμε να δώσουμε σε όλους ίσες ευκαιρίες να επιτύχουν, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των οικογενειακών επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων, των καινοτόμων, των εφευρετών, των ερευνητών, των επιστημόνων και των αυτοαπασχολούμενων. Αντίστοιχα, θέλουμε να παράσχουμε ένα δίχτυ ασφαλείας σε όποιον αγωνίζεται.

Αντιλαμβανόμαστε την ευρωπαϊκή ήπειρο σαν έναν τόπο όπου οι άνθρωποι ταξιδεύουν, κάνουν επιχειρήσεις, επενδύουν, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, αγοράζουν, πωλούν, συνεργάζονται και λειτουργούν ομαδικά. Εσείς;

Ο Ευρωβουλευτής Ivan Štefanec μιλάει με έναν πελάτη σε ένα σουπερμάρκετ της περιοχής του
Η Ευρωβουλευτής Eva Maydell μιλάει σε μια νεαρή κοπέλα από τη Βουλγαρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τοπικά εκλεγμένοι έτσι ώστε να εκπροσωπεύουμε τα συμφέροντά σας στην Ευρώπη

Όπως όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (MEPs), έτσι και οι βουλευτές της Κ.Ο. του ΕΛΚ εκλέγονται τοπικά από τους  ψηφοφόρους στο κράτος μέλος τους για να εκπροσωπεύσουν τα τοπικά συμφέροντα των πολιτών σε νομοθετικά και πολιτικά ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οργανώνονται με βάση τον πολιτικό προσανατολισμό και όχι την χώρα και μπορούν να ανήκουν σε μία μόνο πολιτική ομάδα. Η Κοινοβουλευτοκή Ομάδα του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη από τις οκτώ πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα μέλη που εκλέξατε βρίσκονται εκεί για να εκπροσωπήσουν τα εθνικά σας συμφέροντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνάρτηση με την θέση της Κ.Ο. του ΕΛΚ.

Τι υποστηρίζουμε

Economy, jobs & environment working group image

Οικονομία, απασχόληση και περιβάλλον

Legal & home affairs working group image

Νομικές και Εσωτερικές Υποθέσεις

Budget, agriculture and regional funding working group image

Προϋπολογισμός, γεωργία και περιφερειακή χρηματοδότηση

Foreign affairs working group image

Εξωτερικές Υποθέσεις