Στήριξη των γεωργών και προστασία της επισιτιστικής ασφάλειας

Παράλληλα με το νομοθετικό της έργο, η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή της ΚΓΠ και άλλα σημαντικά θέματα, όπως την ασφάλεια των τροφίμων, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, καθώς και με άλλα όργανα της ΕΕ και ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για ισχυρότερη γεωργική πολιτική της ΕΕ, με επαρκή χρηματοδότηση και νέες βιώσιμες και αποτελεσματικές μεθόδους για την προστασία της τοπικής παραγωγής τροφίμων των ευρωπαϊκών οικογενειακών γεωργικών μονάδων, καθώς και για τη στήριξη των νέων γεωργών ώστε να διασφαλιστεί το μέλλον της ευρωπαϊκής παραγωγής τροφίμων.

Έχουμε επίσης υποστηρίξει 600.000 ευρωπαίους μελισσοκόμους, ζητώντας λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της νόθευσης του μελιού και για σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση της διαχείρισης των αδειών για διάφορες χημικές ουσίες που ενδέχεται να επηρεάζουν την υγεία των μελισσών.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ