Οικοδόμηση μιας βιώσιμης Ευρώπης

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της ατζέντας μας.  Από πρακτικής άποψης, προωθούμε τις κοινές προσπάθειες των κρατών μελών της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και τις προσπάθειες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία. Επικεντρωνόμαστε επίσης στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και στην αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα απόβλητα.

Πέρα από την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, ασχολούμαστε επίσης τόσο με τη δημόσια υγεία, προωθώντας προγράμματα και ειδικές δράσεις στον τομέα αυτό, όσο και με τα φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα.

Τέλος, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ δεσμεύτηκε να εγγυάται την ασφάλεια των τροφίμων για τους ευρωπαίους πολίτες. Αγωνιστήκαμε για την καθιέρωση της ευκρινούς επισήμανσης των προϊόντων και συνεχίζουμε να τασσόμαστε υπέρ της ασφάλειας των τροφίμων, της θέσπισης κτηνιατρικής νομοθεσίας που να αφορά την προστασία από τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και του υγειονομικού ελέγχου των τροφίμων και των συστημάτων παραγωγής προϊόντων διατροφής.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ