Τόνωση της ανάπτυξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας

Η επιτροπή αυτή, προωθώντας τη σταθερότητα και τις επενδύσεις σε υψηλό επίπεδο, αποσκοπεί στην τόνωση της ανάπτυξης και, μέσω αυτής, στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Υποστηρίζουμε μια ελεύθερη, αλλά και υπεύθυνη χρηματοπιστωτική αγορά, η οποία θα δραστηριοποιείται εντός ενός σαφούς νομικού πλαισίου.

Ασκήσαμε επιτυχώς πιέσεις για μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία στην Ευρώπη προκειμένου να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη πορεία του δημοσίου χρέους. Επίσης, αποτελέσαμε την κινητήρια δύναμη των μεταρρυθμίσεων που είχαν στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη της συγκέντρωσης περισσότερων χρηματοπιστωτικών πόρων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Λόγω των παλαιότερων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κρίσεων που προκλήθηκαν από τις ανεύθυνες πρακτικές δανεισμού των τραπεζών, την κακή διαχείριση και την ανεπαρκή ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ άσκησε έντονες πιέσεις προκειμένου να ιδρυθούν τρία νέα ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα για την εποπτεία των τραπεζών, των χρηματοπιστωτικών αγορών, των συνταξιοδοτικών ταμείων και των ασφαλιστικών εταιρειών. Τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις στο τραπεζικό σύστημα, το οικονομικό έγκλημα και την προώθηση των επενδύσεων εφαρμόζονται ορθά. Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ