Μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά

Η επιτροπή αυτή συντονίζει, σε επίπεδο ΕΕ, τις νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών που αφορούν την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση, και ιδίως την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών, την εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων, το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, με εξαίρεση τον χρηματοπιστωτικό και τον ταχυδρομικό τομέα. Θεσπίζει επίσης μέτρα για τον εντοπισμό και την άρση των εμποδίων που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τέλος, προωθεί και προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών εντός της ενιαίας αγοράς.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ γνωρίζει πολύ καλά ότι η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη ευημερίας, καινοτομίας και μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας. Αξιοποιώντας το δυναμικό της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, γεγονός που αποτελεί μία από τις πολλές ευκαιρίες και προκλήσεις που διαφαίνονται στον ορίζοντα, συνεργαζόμαστε με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για να εξασφαλίσουμε την πρακτικότητα των κανόνων της ενιαίας αγοράς, καθώς και την ορθή εφαρμογή και επιβολή τους.

Επιθυμούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα θα είναι ασφαλή, τα δικαιώματα των καταναλωτών διασφαλισμένα και οι καταναλωτές ενήμεροι σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, ενώ επιθυμούμε και την εξάλειψη των περιορισμών στον ανταγωνισμό.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ