Προετοιμασία της Ευρώπης για το επόμενο κύμα καινοτομίας

Είναι επίσης αρμόδια για την πολιτική στον τομέα της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ασχολείται με τα μέτρα που αφορούν την ενεργειακή πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας υποδομών για ένα διευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας, καθώς και με μέτρα που αφορούν την κοινωνία των πολιτών και την τεχνολογία των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης υποδομών για ένα διευρωπαϊκό δίκτυο τηλεπικοινωνιών.

Για να εξελιχθεί η Ευρώπη σε μια ανταγωνιστική και καινοτόμα ψηφιακή ενιαία αγορά με επίκεντρο τον πολίτη, η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να μεταβεί στην ψηφιακή εποχή. Στόχος μας να εξασφαλίσουμε ότι η πολιτική της ΕΕ προετοιμάζει επαρκώς την Ευρώπη για το επόμενο κύμα της ψηφιακής καινοτομίας.

Η ομάδα εργασίας του ΕΛΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις («SME CIRCLE») διασφαλίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ ενισχύουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποδοκιμάζοντας και καταπολεμώντας τις δυσανάλογες επιβαρύνσεις και τους γραφειοκρατικούς περιορισμούς που επιβάλλουν οι κανόνες της ΕΕ. Καταβάλλει επίσης προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ενιαία αγορά και η Ένωση Κεφαλαιαγορών εξυπηρετούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι οι ερευνητές παρουσιάζουν τα πορίσματά τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τα αξιοποιήσουν.

Τέλος, εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές της ΕΕ επιτρέπουν στα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό της κοινής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Η πλήρης αξιοποίηση της πολιτικής είναι καθοριστικής σημασίας για την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και τη διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης που αποτελούν το κλειδί για μια ανταγωνιστική οικονομία.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ