Αλλάζοντας την καθημερινή ζωή των  Ευρωπαίων

Η Ομάδα Εργασίας μας για την Οικονομία, την Απασχόληση και το Περιβάλλον ασχολείται με ορισμένα πολύ ευρέα θέματα: από το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης στην ΕΕ, το ευρώ και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μέχρι τον ενεργειακό εφοδιασμό και την ασφάλεια, την πολιτική για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα του αέρα. Η Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, οι τηλεπικοινωνίες, η έρευνα και η ανάπτυξη, η στήριξη των ΜΜΕ, ο κοινωνικός πυλώνας της ΕΕ και η ασφάλεια των τροφίμων εμπίπτουν, επίσης, στην αρμοδιότητα αυτής της Ομάδας Εργασίας.

Πάντα υπήρξαμε η κινητήρια δύναμη για αλλαγή, επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Καταργήσαμε τα τέλη περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας εντός της ΕΕ. Κινητοποιήσαμε περίπου 200 δις. ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων στην Ευρώπη και δημιουργήσαμε περισσότερες από 300.000 θέσεις εργασίας μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Παράλληλα, προωθήσαμε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, εξασφαλίζοντας 500 εκατομμύρια ευρώ από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για κοινή έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας.

Οι προτεραιότητές μας για το μέλλον είναι εξίσου ευρείες και αξιοσημείωτες: αναδιάρθρωση της ευρωζώνης, αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται για την έρευνα και την ανάπτυξη στο επικείμενο πρόγραμμα πλαισίου έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe και ενίσχυση του προγράμματος βιομηχανικής άμυνας.

Επιτροπές της Ομάδας Εργασίας

Οι επαφές μου

Lasse Böhm
Lasse Böhm

Επικεφαλής της ομάδας εργασίας για την οικονομία και το περιβάλλον

Περισσότερες πληροφορίες
ΑΡΧΗ