Προαγωγή της γνώσης και του πολιτισμού στην Ευρώπη

Έχει ευρείες αρμοδιότητες, καθώς εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική για τον οπτικοακουστικό τομέα, τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της κοινωνίας της πληροφορίας, την πολιτική για τους νέους και την ανάπτυξη πολιτικής αθλητισμού και ψυχαγωγίας, καθώς και με την πολιτική πληροφόρησης και μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ επιθυμεί να στηρίξει τον κύριο στόχο της ΕΕ, δηλαδή να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά. Η πρωτοβουλία της ομάδας μας DiscoverEU, που ξεκίνησε το 2018, έχει ήδη επενδύσει σημαντικά στο μέλλον της Ευρώπης, προσφέροντας σε 15.000 νέους, ηλικίας 18 ετών, δωρεάν εισιτήρια, προκειμένου να ανακαλύψουν την ευρωπαϊκή ήπειρο με το τρένο.

Στηρίζουμε επίσης όλα τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος «Erasmus+» για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, της πρωτοβουλίας «Creative Europe», η οποία στηρίζει τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς,  καθώς και του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες».

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ