Διατήρηση της σταθερότητας στη γειτονία της ΕΕ

Στην πράξη, η υποεπιτροπή βοηθάει την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σε ζητήματα που σχετίζονται με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και την Κοινή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας. Αρμοδιότητάς της είναι να ελέγχει τους αρμόδιους για λήψεις αποφάσεων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Στηρίζει, επίσης, την ΕΕ στην συμβολή της για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στα Βαλκάνια, στο Νότιο Καύκασο, στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή.

Η συγκεκριμένη υποεπιτροπή επικεντρώνεται κυρίως σε στρατιωτικά και αμυντικά ζητήματα.

Προώθηση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ παραμένει πάντοτε το ίδιο απαιτητική απέναντι προς τα  θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να τηρούν τις δεσμεύσεις τους για βελτίωση της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Πιστεύουμε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να αξιοποιούν τις συνέργειες που προκύπτουν από την αυξημένη συνεργασία και το συντονισμό στα αμυντικά θέματα. Είναι γεγονός ότι, για να διασφαλίσουμε την ειρήνη, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ενεργήσουμε γρήγορα, καθοριστικά και αποφασιστικά, και αυτό θα το πετύχουμε καλύτερα μέσω μιας μελλοντικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης.

Ασκήσαμε πολλές πιέσεις για να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση όπου τα κράτη μέλη θα εναρμονίζονται στρατηγικά και θα έχουν κοινές θέσεις όσον αφορά τις απειλές, έτσι ώστε να αναπτύξουν κοινές αναλυτικές ικανότητες ως προς την επίγνωση της κατάστασης. Έχουμε καταρτίσει ένα σχέδιο στρατηγικής για τη μελλοντική λειτουργία της και συνεχίζουμε να προωθούμε έναν οδικό χάρτη με ρεαλιστικά και πρακτικά στάδια για τη δημιουργία της. Έχουμε, επίσης, εξασφαλίσει 500 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση από την ΕΕ για κοινή έρευνα και ανάπτυξη (R&D) στην άμυνα.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ