Τα ανθρώπινα δικαιώματα προτεραιότητας της πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει τη δέσμευση να στηρίζει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εξωτερικές της σχέσεις, σε αρμονία με τις θεμελιώδεις αξίες της της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου. Η συγκεκριμένη υποεπιτροπή είναι αρμόδια να παρέχει υποστήριξη στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σε θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία των μειονοτήτων και την προαγωγή των δημοκρατικών αξιών σε τρίτες χώρες εντός και εκτός Ευρώπης.

Προάγοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα

Αρμοδιότητα της υποεπιτροπής είναι να παρακολουθεί τους ειδικούς διαλόγους και τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που η ΕΕ έχει θεσπίσει με τρίτες χώρες. Κάθε χρόνο οργανώνει αποστολές, εντός και εκτός Ευρώπης, με αντιπροσωπείες οι οποίες παρατηρούν επί τόπου την κατάσταση που επικρατεί αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και, συνεργάζονται με ένα ευρύ φάσμα φορέων.

Από το 1988, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει ετησίως το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης προκειμένου να τιμήσει προσπάθειες υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και κατά της καταπίεσης και της αδικίας. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ είναι υπερήφανη που κατά την τριακονταετή ιστορία του Βραβείου έχουν βραβευτεί πολλοί εκ των υποψηφίων που πρότεινε, συμπεριλαμβανομένων τα τελευταία χρόνια εκπροσώπων της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Κουβανών και Λευκορώσων αντιφρονούντων, και εκπροσώπων της Αραβικής Άνοιξης.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ