Κοιτάζοντας πέρα των ευρωπαϊκών συνόρων

Η δική μας Ομάδα Εργασίας για τις Εξωτερικές Υποθέσεις επηρεάζει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς των εξωτερικών υποθέσεων και της ασφάλειας. Ετοιμάζει εκθέσεις για το πώς δαπανώνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια και στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αποφάσεις του σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες. Έχει καθοδηγήσει τις προσπάθειες της ΕΕ για προστασία των εξωτερικών συνόρων της, πιέζοντας και μετέχοντας ενεργά για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης και για την ελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίου. Τα Δυτικά Βαλκάνια επίσης αποτελούν προτεραιότητα για μας. Θέλουμε να τα φέρουμε στο μονοπάτι της ΕΕ ενθαρρύνοντας τις μεταρρυθμίσεις, ώστε να παγιωθεί το κράτος δικαίου, να καταπολεμηθεί η διαφθορά και να εξασφαλιστεί η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία.

Επιτροπές της Ομάδας Εργασίας

Ανάπτυξη

Επιρροή στην αναπτυξιακή βοή&theta...

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Τα ανθρώπινα δικαιώματα...

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Άμυνα

Διατήρηση της σταθερότη&tau...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Εμπόριο

Μια εμπορική πολιτική με &sigma...

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές Υποθέσεις

Ενίσχυση των σχέσεων μ&epsilon...

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαφές μου

ΑΡΧΗ