Κοιτάζοντας πέρα των ευρωπαϊκών συνόρων

Η Ομάδα Εργασίας μας για τις Εξωτερικές Υποθέσεις επηρεάζει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς των εξωτερικών υποθέσεων και της ασφάλειας. Ετοιμάζει εκθέσεις για το πώς δαπανώνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια και στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αποφάσεις του σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες. Έχει καθοδηγήσει τις προσπάθειες της ΕΕ για προστασία των εξωτερικών συνόρων της, πιέζοντας και μετέχοντας ενεργά για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης και για την ελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίου. Τα Δυτικά Βαλκάνια επίσης αποτελούν προτεραιότητα για μας. Θέλουμε να τα φέρουμε στο μονοπάτι της ΕΕ ενθαρρύνοντας τις μεταρρυθμίσεις, ώστε να παγιωθεί το κράτος δικαίου, να καταπολεμηθεί η διαφθορά και να εξασφαλιστεί η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία.

Επιτροπές της Ομάδας Εργασίας

Ανάπτυξη

Επιρροή στην αναπτυξιακή &...

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Τα ανθρώπινα δικαιώματα &...

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Άμυνα

Διατήρηση της ...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Εμπόριο

Μια εμπορική πολιτική με &...

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές Υποθέσεις

Ενίσχυση των σχέσεων με &...

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαφές μου

Juan Salafranca
Juan Salafranca

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και Διευθυντής, Εξωτερικές Πολιτικές - Επιτροπές, Σύμβουλος Πολιτικής για τις αντιπροσωπείες για την Κεντρική Αμερική, την Κοινότητα των Άνδεων, τη Mercosur, το Μεξικό και τη Χιλή, τη EuroLat

Περισσότερες πληροφορίες
ΑΡΧΗ