Pedro López de Pablo
Pedro López de Pablo

Διευθυντής, Τύπος και Επικοινωνία

Περισσότερες πληροφορίες
Kaja Sorg
Kaja Sorg

Υπεύθυνος Τύπου σχετικά με την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών & Εσθονικά ΜΜΕ

Περισσότερες πληροφορίες
Atilla Agárdi
Atilla Agárdi

Υπεύθυνος Τύπου για τις διαπολιτισμικές και θρησκευτικές δραστηριότητες & τα σλοβακικά ΜΜΕ

Περισσότερες πληροφορίες
Alen Legovic
Alen Legovic

Υπεύθυνος Τύπου για την Περιφερειακής Ανάπτυξης & τα κροατικά ΜΜΕ

Περισσότερες πληροφορίες
Francisco Correia Da Silva
Francisco Correia Da Silva

Υπεύθυνος Τύπου για την ομάδα εργασίας προϋπολογισμού και διαρθρωτικών πολιτικών, τους προϋπολογισμούς & τα πορτογαλικά ΜΜΕ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιδεών (EIN), την επικοινωνιακή στρατηγική

Περισσότερες πληροφορίες
Girts Salmgriezis
Girts Salmgriezis

Υπεύθυνος Τύπου για την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest & τα Λετονικά ΜΜΕ

Περισσότερες πληροφορίες
Javier Jimenez Arbelo
Javier Jimenez Arbelo

Υπεύθυνος Τύπου για την αλιεία, τη EuroLat & τα ισπανικά ΜΜΕ

Περισσότερες πληροφορίες
Karina Millán
Karina Millán

Βοηθός,Τύπος και Επικοινωνία

Περισσότερες πληροφορίες
Constantina Voutounou
Constantina Voutounou

Υπεύθυνος Τύπου για την Ανάπτυξη & τα Κυπριακά ΜΜΕ

Περισσότερες πληροφορίες
Petra Tavasz
Petra Tavasz

Υπεύθυνος Τύπου για τις Αναφορές και τα Ουγγρικά ΜΜΕ

Περισσότερες πληροφορίες
Lenora Rita Kompordayne Repassy
Lenora Rita Kompordayne Repassy

Υπεύθυνος Τύπου για τις Αναφορές και τα Ουγγρικά ΜΜΕ

Περισσότερες πληροφορίες
Sebastiano Chialastri
Sebastiano Chialastri

Βοηθός Τύπου για τα ιταλικά ΜΜΕ

Περισσότερες πληροφορίες