Retlige- og indre anliggender

Drag nytte af grundlæggende rettigheder og respekt for retsstaten

Vi ønsker et EU, hvor borgerne nyder deres grundlæggende rettigheder, og hvor retsstatsprincippet respekteres fuldt ud. Vores arbejdsgruppe om retlige og indre anliggender fokuserer på at få dette omsat til realiteter. Det handler også om andre vigtige spørgsmål som migration, borgerlige frihedsrettigheder, ligestilling mellem kønnene og uddannelsesmæssige, forfatningsmæssige og juridiske spørgsmål.

Vores gruppe har gjort ekstraordinære fremskridt på en række områder, fra at sikre vores grænser, så europæerne fortsat nyder de fire friheder, bekæmpe terrorisme og bedrageri og øget beskyttelsen af ​​ofrene. Vi skubbede på for oprettelsen af ​​en europæisk grænse- og kystvagt (Frontex), kæmpede for elektronisk kontrol af alle borgere, der krydser Europas ydre grænser, kæmpede for at luftfartsselskaber skal udlevere fortegnelser over passagerer, der flyver til Europa, opdaterede den juridiske ramme om terrorisme og satte en ende på at terrorfinansiering.

I dag arbejder vi på en fælles europæisk tilgang til indvandrings- og asylpolitik. Og med økonomisk vækst, der kræver en lovramme, der sikrer effektiv beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder online såvel som offline, står beskyttelsen af ​​intellektuelle ejendomsrettigheder i den digitale tidsalder også højt på vores dagsorden.

Formand

Paulo RANGEL

Udvalg i denne arbejdsgruppe

Andragender

Forbedring af fremtidig lovgivning Rent praktisk har det ansvaret for at behandle andragender og for forbindelserne med Den Europæiske Ombudsmand. Det...

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Beskyttelse af rettigheder i og uden for EU Reglerne om migration og asyl henhører...

Brugen af Pegasus-spyware og tilsvarende overvågningsspyware

Undersøgelsesudvalg til at efterforske brugen af Pegasus-spyware og tilsvarende ...

Konstitutionelle Anliggender

Hensynet til borgernes interesser kommer i første række Udvalget arbejder også på at forbedre den måde,...

Kultur og Uddannelse

Forbedring af viden og kultur i EU Dets kompetenceområde er ret bredt, da det beskæftiger sig med spørgsmål i tilknytning...

Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Fjernelse af kønsbaseret forskelsbehandling Udvalget har ansvaret for at fastlægge, fremme og beskytte...

Retsudvalget

Beskyttelse af EU-retten og af europæernes rettigheder Dets øvrige ansvarsområder omfatter statutten for Europa-Parlamentets medlemmer og...

Lignende

Retlige- og indre anliggender

Related Position Papers

No result

Kontakt