Uden for Europas grænser

Vores Arbejdsgruppe om Udenrigsanliggender har indflydelse på EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den udarbejder rapporter om, hvordan europæiske midler anvendes, og støtter Europa-Parlamentet i beslutninger om internationale aftaler. Den har ført an i EU's bestræbelser på at sikre EU's ydre grænser og har presset på for og arbejdet aktivt hen imod oprettelsen af en europæisk forsvarsunion og visumliberalisering. Det vestlige Balkan er også en prioritet for os. Vi ønsker at integrere det i EU ved at tilskynde til reformer for at sikre retsstatsprincippet, bekæmpe korruption og sikre et uafhængigt retssystem.

Udvalg i denne arbejdsgruppe

International Handel

En samvittighedsfuld handelspolitik Lissabontraktaten giver Europa-Parlamentet en afgørende rolle i forbindelse med fastlæggelsen af...

Læs mere

Menneskerettigheder

Menneskerettighederne i centrum for politikken Den Europæiske Union lægger vægt på at støtte demokratiet og...

Læs mere

Sikkerhed og Forsvar

Opretholdelse af stabiliteten i EU's nabolande Udvalget bistår i praksis Udenrigsudvalget med hensyn til spørgsmål...

Læs mere

Udenrigsudvalget

Styrkelse af forbindelserne med tredjelande Udvalget undersøger nøje spørgsmål vedrørende menneskerettighederne i...

Læs mere

Udvikling

Indflydelse på EU's udviklingsbistand Rent praktisk er dette udvalg ansvarligt for at fastlægge budgettet for EU's bistand og føre...

Læs mere
TOP