Gøre en reel forskel for Europæernes hverdag

Arbejdsgruppen for Økonomi, Job og Miljø beskæftiger sig med nogle meget vidtfavnende spørgsmål: Fra Den Økonomiske og Monetære Unions fremtid i EU, euroen og den finansielle stabilitet til energiforsyning og -sikkerhed, klimapolitik, miljøbeskyttelse og luftkvalitet. Det digitale indre marked, telekommunikation, forskning og udvikling, støtte til SMV'er, EU's sociale søjle og fødevaresikkerhed hører også under denne arbejdsgruppes opgave.

Vi har altid været drivkraften bag forandring og opnået betydelige resultater på mange forskellige områder. Vi afskaffede roaming i EU. Vi mobiliserede næsten 200 mia. EUR i private investeringer i Europa og skabte mere end 300.000 arbejdspladser gennem Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI). Og vi skubbede hårdt på for oprettelsen af ​​en europæisk forsvarsunion og sikrede 500 mio. EUR i EU-midler til fælles forskning & udvikling i forsvarssektoren.

Vores prioriteter for fremtiden er lige så brede og bemærkelsesværdige: reformen af ​​euroområdet, øget budget til forskning og udvikling i det kommende Horizon Europe forskning og innovation rammeprogram og styrkelse af det industrielle forsvarsprogram

Udvalg i denne arbejdsgruppe

Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Øge unges beskæftigelse, inddragelse og mobilitet Udvalget beskæftiger sig bl.a. med en...

Læs mere

Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Et fuldt fungerende indre marked Udvalget koordinerer national lovgivning vedrørende det indre marked og...

Læs mere

Industri, Forskning og Energi

Forberedelse af EU på den næste innovationsbølge Det har også ansvaret for forskningspolitikken, herunder...

Læs mere

Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Skabelse af et bæredygtigt EU Bekæmpelse af klimaændringer står højt på...

Læs mere

Transport og Turisme

Mere investering og mindre forurening Udvalget har navnlig ansvaret for at skabe en fælles EU-politik for jernbane- og vejtransport,...

Læs mere

Økonomi og Valuta

Fremme væksten for at øge beskæftigelsen Dette udvalg arbejder på højt niveau på at fremme væksten og...

Læs mere
TOP