Poslanci v plenární místnosti ve Štrasburku
Logo ELS

Odhodláni vytvářet silnou Evropu

Poslanecký klub Evropské lidové strany (ELS) je největším a nejstarším klubem v Evropském parlamentu. Naše kořeny sahají až k zakladatelům evropského projektu, Robertu Schumanovi, Alcidu De Gasperimu a Konradu Adenauerovi. Naši poslanci pocházejí ze všech členských států EU.

Jako středopravicový klub jsme odhodláni vytvářet silnější Evropu založenou na lidech. Lidé jsou ostatně základem hospodářství, a to evropské je největším hospodářstvím na světě.

Naším cílem je vytvářet konkurenceschopnější a demokratičtější Evropu, ve které si mohou lidi vybudovat takové životy, jaké si přejí. Všichni musí mít stejnou šanci uspět: rodinné firmy, malé podniky, inovátoři, vynálezci, výzkumníci, vědci, lidé samostatně výdělečně činní. Zároveň musíme poskytnout záchrannou síť pro každého, kdo ji potřebuje.

Evropa je pro nás kontinentem, na kterém lidé cestují, obchodují, investují, vzájemně se učí, nakupují, prodávají a spolupracují. Co je Evropa pro vás?

Poslanec Iva Štefanec hovoří se zákazníkem ve svém místním supermarketu
Poslanec Eva Maydell hovoří v Evropském parlamentu s mladou dívkou z Bulharska

Zvoleni na místní úrovni, abychom reprezentovali vaše zájmy v Evropě

Stejně jako ostatní poslanci Evropského parlamentu, i poslanci klubu ELS jsou voleni voliči ve svých členských státech, aby reprezentovali místní zájmy lidí při projednávání legislativních a politických záležitostí na evropské úrovni.

Poslanci Evropského parlamentu spolupracují především na základě své politické příslušnosti, spíše než národnosti. Mohou proto být členy pouze jednoho poslaneckého klubu. Klub ELS je největším z osmi poslaneckých klubů v Evropském parlamentu.

Poslanci, které jste zvolili reprezentují vaše národní zájmy na evropské úrovni, vedeni postoji klubu ELS.

Naše postoje

Economy, jobs & environment working group image

Právní záležitosti a vnitřní věci

Legal & home affairs working group image

Hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí

Budget, agriculture and regional funding working group image

Rozpočet, zemědělství a regionální fondy

Foreign affairs working group image

Zahraniční věci