Trvalá rozpočtová odpovědnost

Sociálně tržní hospodářství vyžaduje zdravé veřejné finance. Pokud chce Evropa zachovat vysokou úroveň sociální ochrany, potřebuje nutně fiskální konsolidaci. Snižování nadměrných veřejných výdajů je podmínkou ekonomického růstu a investic. Zkratkovitá řešení nabízená levicovými politickými stranami pouze vystavují naše hospodářství vyššímu riziku delší a hlubší recese. Mladí lidé a budoucí generace si zaslouží žít bez zátěže z minulosti.

Rozpočet EU představuje méně než 1 % evropské HDP na 500 milionů obyvatel. Měl by být flexibilní tak, aby Evropa byla schopná financovat své politiky.

Zachování konkurenschopného evropského zemědělství

Pokud chceme zdravé potraviny, EU musí zajistit sociálně proveditelné, konkurenschopné a životnímu prostředí příznivé zemědělství a rybolov. Zásadní je také spravedlivý životní standard pro zemědělce a rybáře.

Evropa musí také usilovat o potravinovou bezpečnost a bojovat s podvody v potravinovém sektoru. Zároveň musí usilovat o konkurenseschopnost zemědělství a potravinovou bezpečnost pro 500 milionů občanů. EU by měla zaměřit platby na zachování pracovních míst a podporu venkova.

Odpovědné financování regionů

Nový systém vlastních zdrojů by měl zajistit transparentnější financování z EU, v rámci kterého členské státy ponesou plnou odpovědnost za dobrou správu fondů EU. 80 % fondů je využito na národní úrovni za dohledu Evropské komise.

Další informace

Kontakty

Siegfried MUREŞAN
Siegfried MUREŞAN

Předseda - Pracovní skupina pro rozpočet a strukturální politiky

Více informací
NAHORU