STRÁNKA SE ZOBRAZUJE V CS, TENTO OBSAH JE DOSTUPNÝ TAKÉ V FR  DE  EN 

Naše politické strany

Parti chrétien social luxembourgeois (LU)
NÁZORY V TÉTO ČÁSTI JSOU NÁZORY NÁRODNÍ DELEGACE A NEMUSÍ BÝT VŽDY V SOULADU SE STANOVISKEM CELÉHO POSLANECKÉHO KLUBU

Vedoucí delegace