STRÁNKA SE ZOBRAZUJE V CS, TENTO OBSAH JE DOSTUPNÝ TAKÉ V LV  EN 

Naše politické strany

Partija
NÁZORY V TÉTO ČÁSTI JSOU NÁZORY NÁRODNÍ DELEGACE A NEMUSÍ BÝT VŽDY V SOULADU SE STANOVISKEM CELÉHO POSLANECKÉHO KLUBU

Vedoucí delegace