NÁZORY V TÉTO ČÁSTI JSOU NÁZORY NÁRODNÍ DELEGACE A NEMUSÍ BÝT VŽDY V SOULADU SE STANOVISKEM CELÉHO POSLANECKÉHO KLUBU
Andrej Babis cap on EU funds

Evropský parlament se dnes v rámci své rozpočtové závěrky obrátí na Evropskou komisi s požadavkem, aby zastropovala množství unijních dotací na fyzickou osobu a zavedla transparentní rejstřík konečných, skutečných příjemců. Komise má povinnost na tuto výzvu v následujících měsících zareagovat a představit další kroky.

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), mluvčí europoslanců Evropské lidové strany pro otázky rozpočtové kontroly, říká: „To, co se děje v České republice, kdy několik málo zemědělských konglomerátů v čele s Agrofertem Andreje Babiše pobírá stovky miliónů z unijních dotací určených primárně pro malé a střední zemědělce je problém unijního rozměru. Poslanecký klub Evropské lidové strany proto předkládá Komisi požadavek na závazná pravidla EU proti oligarchům, která nastaví maximální výši plateb z fondů pro jednoho příjemce.“

Principem požadované legislativy je zavedení stropu na objem dotací pro skutečné majitele firem. Tomáš Zdechovský vysvětluje: „Vyzýváme Komisi, aby zavedla povinný standardizovaný rejstřík příjemců dotací včetně jejich konečných majitelů napříč členskými státy. Z něj bude jasné, že pokud někdo vlastní konglomerát, všechny dotace, které obdrží jeho dceřiné společnosti, plynou tomuto jednomu majiteli.“

Zavedení transparentnějšího a férovějšího systému přidělování dotací by se mělo vztahovat již na nadcházející víceletý finanční rámec EU. „Dnešní výzva Komisi je závazná. Evropský parlament ji jakožto kontrolor rozpočtu EU předkládá v rámci udělení absolutoria Komisi. Veškeré jeho požadavky proto musí být Komisí co nejdříve adresovány,“ uzavírá Zdechovský.

PRO EDITORY

Poslanecký klub ELS je se 187 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace