NÁZORY V TÉTO ČÁSTI JSOU NÁZORY NÁRODNÍ DELEGACE A NEMUSÍ BÝT VŽDY V SOULADU SE STANOVISKEM CELÉHO POSLANECKÉHO KLUBU
Innovations and ideas

Výbor Evropského parlamentu pro kulturu a vzdělávání dnes přijal stanovisko, ve kterém požaduje zahrnutí kulturního a kreativního odvětví pod Evropský inovační a technologický institut (EIT). Kulturní a kreativní průmysl by tak získal významnou podporu v oblasti inovací a podnikání. Institut sdružuje přední evropské firmy, vzdělávací a vědecké organizace. Jeho cílem je vývoj inovativních produktů a služeb, zakládání nových společností a vzdělávání nové generace podnikatelů.

„Institut propojuje vědce, podnikatele, inovátory a pomáhá jim uspět. Výsledky jeho práce jsou jasně viditelné: tisíce nových pracovních míst, stovky nových výrobků a služeb a projekty výzkumné spolupráce, které by bez této cílené pomoci EU neexistovaly,“ uvádí Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), koordinátorka poslanců Evropské lidové strany v otázkách kultury a vzdělávání.

V rámci České republiky s EIT spolupracuje především Technologické centrum Akademie věd ČR. Dalšími úspěšnými žadateli byli v minulosti například České vysoké učení technické v Praze (projekt MOBiLus) nebo Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která byla vybrána pro spolupráci s EIT v oblasti potravin.

V novém rozpočtovém období EU musí institut podle stanoviska Výboru pro kulturu a vzdělávání pomoci i se spoluprací mezi oblastmi vzdělávání a výzkumu na jedné straně a podnikatelskou sférou v kultuře a kreativních odvětvích na straně druhé.

„Studenti a pracovníci v oblastech umění, grafiky či designu si zaslouží stejné příležitosti. Díky zařazení kreativního průmyslu do portfolia institutu by mohli snadněji přeměnit své nápady společně s podnikateli na konkrétní služby či produkty,“ vysvětluje Michaela Šojdrová.

Evropský inovační a technologický institut funguje od roku 2008, sídlí v Budapešti a je financován z hlavního výzkumného výzkumného programu EU Horizont 2020 (od 1. 1. 2021 Horizont Evropa). Jeho podoba po roce 2021 by měla rovněž zahrnout samostatnou rozpočtovou položku pro kulturní a tvůrčí odvětví.

„Věřím, že investice do inovací pro architekty, designery, filmaře a další pracovníky v kreativním odvětví se Evropě mnohonásobně vrátí v podobě vyspělého a konkurenceschopného kreativního průmyslu zaměstnávajícího milióny Evropanů,“ uzavírá Michaela Šojdrová.

O budoucím právním rámci pro Evropský inovační a technologický institut, který by měl zohlednit dnešní výzvu Výboru pro kulturu a vzdělávání, bude plénum Evropského parlamentu hlasovat na svém červnovém zasedání.

PRO EDITORY

Poslanecký klub ELS je se 187 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace