NÁZORY V TÉTO ČÁSTI JSOU NÁZORY NÁRODNÍ DELEGACE A NEMUSÍ BÝT VŽDY V SOULADU SE STANOVISKEM CELÉHO POSLANECKÉHO KLUBU

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), vice-koordinátor poslaneckého klubu ELS ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP, představil zprávu o pokroku rozvoje administrativních kapacit v bývalé jugoslávské republice Makedonii.

Zpráva hodnotí postupy Evropské komise, která pomáhá této kandidátské zemi na vstup do Evropské unie s reformou veřejné správy a infrastruktury. „Makedonie udělala za několik posledních let obrovský pokrok v budování státní správy v různých oblastech. Zemí ale bohužel zmítá velmi silná politická krize, která má za následek stagnaci jakéhokoliv rozvoje, což brzdí jakékoliv naše snahy,“ uvedl Tomáš Zdechovský.

Politická krize odstartovala v Makedonii v roce 2015 poté, co se dostal na povrch skandál s odposlechy, z nějž vyplynuly závažné skutečnosti týkající se volebních podvodů, rozsáhlé korupce, vládní manipulace médii a sledování až 20 000 osob, mezi nimiž byli politici, novináři, soudci, zahraniční velvyslanci a aktivisté.

Evropská komise zemi poskytla v období 2007-2013 615 milionů euro na projekty v oblasti reformy veřejné správy, dopravy a životního prostředí. „Avšak ačkoliv byla velká část navržených projektů v zemi dobře řízena i implementována, nedostatečné závazky a politická vůle na makedonské straně měly za následek, že tyto projekty nepřinesly ve výsledku žádné reálné výstupy a nepřispěly k vytyčeným cílům,“ dodává Zdechovský. „Evropské komisi jsem proto ve zprávě doporučil, aby se soustředila na dialog se všemi politickými silami v zemi a poskytla vládním lídrům vodítko k vytvoření silného protikorupčního prostředí, jež dá základy další kooperaci.“

Tomáš Zdechovský Evropskou komisi pochválil za její postup při řešení makedonské krize. „Komisi patří také zásluha za diplomatickou práci v zemi. Během jara a léta letošního roku pomohla vyjednat smír mezi makedonskými politickými silami, což napomohlo k souhlasu s organizací předčasných voleb v zemi. Budování administrativy v klíčových oblastech makedonské státní správy ale nadále bude velmi nelehkým úkolem,“ uzavřel debatu Zdechovský.