Zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací (INGE 2)

Boj proti vměšování a dezinformacím

Falešné zprávy a propagandistické kampaně mohou destabilizovat evropskou demokracii. Dezinformační kampaně ohrožují bezpečnost všech členských států EU.

EU musí posílit vlastní kapacity pro odhalování dezinformací, jejich zveřejňování a boj proti nim. To si žádá finanční prostředky, odpovídající lidské zdroje a lepší koordinaci a spolupráci v rámci EU i mimo ni.

Zvláštní výbor pro zahraniční zásahy a dezinformace má mnoho cílů a úkolů. Výbor bude analyzovat vyšetřování, z nichž vyplývá, že došlo k porušení nebo obcházení zásadních volebních pravidel, a bude se snažit objasnit financování kampaní.

Výbor se zaměří rovněž na koordinovanou činnost na úrovni EU pro řešení hybridních hrozeb, včetně kybernetických útoků na vojenské i nevojenské cíle a operací „hack-and-leak“ (tzn. proniknutí do cizích systémů a útok na ně s využitím bezpečnostních nedostatků) zaměřených na zákonodárce, veřejné činitele, novináře, politické strany a kandidáty. Zabývat se bude i kybernetickou špionáží za účelem krádeže podnikového duševního vlastnictví a zcizením citlivých údajů o občanech.

Prevence zahraničního vměšování a falešných zpráv je nezbytností. Naše demokracie závisí na informovaných rozhodnutích lidí. Poslanecký klub ELS bude při tomto procesu – jak již činil v minulosti – aktivně napomáhat.

Zprávy v jednání

No result

Související dokumenty

Zahraniční věci

Další informace

No result