Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování a dezinformaci a pro posílení bezúhonnosti EP

Fake news

Boj proti vměšování a dezinformacím

Předchozí výbor – zvláštní výbor INGE – získal během desítek slyšení s odborníky a tvůrci politik, která proběhla v posledních dvou letech, obrovské odborné znalosti.

Na základě těchto znalostí je skupina PPE odhodlána přispívat ke snižování rizika nepřátelského zahraničního vměšování do evropské demokracie v období před volbami v roce 2024. Skupina PPE se domnívá, že EU musí posílit své kapacity pro odhalování dezinformací, jejich zveřejňování a boj proti nim.

Nedávno jsme zaznamenali pokusy třetích zemí zasahovat do fungování demokracie v EU a jejích členských státech narušením činnosti Evropského parlamentu – tzv. Katargate. Skupina PPE si nepřeje, aby byla integrita postupu a sítě ohrožena třetími zeměmi.

Zvláštní výbor požádá Evropskou komisi, aby předložila praktická řešení pro boj proti zahraničnímu nepřátelskému vměšování a dezinformacím.

Zprávy v jednání

No result

Související dokumenty

Zahraniční věci

Další informace

No result