Zahraniční věci (skončený mandát)

Upevňování vztahů s třetími zeměmi

Výbor se zabývá otázkami lidských práv ve třetích zemích a ovlivňuje způsob, jakým agentury a instituce využívají financování z EU. Bez jeho podpory nemůže být podepsána žádná mezinárodní dohoda EU. V procesu rozšiřování EU zahajuje a sleduje příslušná jednání a doporučuje schválení přístupových smluv.

Společně s podvýborem pro lidská práva a Výborem pro rozvoj rovněž každoročně uděluje Sacharovovu cenu Evropského parlamentu jednotlivcům a skupinám lidí, kteří zasvětili svůj život obraně lidských práv a svobodě myšlení.

Výbor podporuje, provádí a monitoruje zahraniční politiky EU. Denně předkládá připomínky k zahraniční a bezpečnostní politice EU a v nezávazných zprávách a usneseních vyjadřuje stanoviska EP k zahraničně-politickým otázkám.

Koordinace dialogů za hranicemi EU

Výbor také koordinuje práci smíšených parlamentních výborů, parlamentních výborů pro spolupráci s třetími zeměmi, meziparlamentních delegací, delegací ad hoc a volebních pozorovatelských misí, které patří do jeho oblasti působnosti. Mimoto se pravidelně setkává se zástupci Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) a odděleními Evropské komise, které odpovídají za vnější vztahy, a je pověřen udržováním vztahů s OSN a dalšími mezinárodními organizacemi.

Má dva podvýbory: podvýbor pro lidská práva, který mu pomáhá řešit problémy týkající se demokracie, právního státu a lidských práv, a podvýbor pro bezpečnost a obranu, který mu pro otázky společné zahraniční a bezpečnostní politiky a evropské bezpečnostní a obranné politiky.

Zprávy v jednání

No result

No result

Viz členové výboru

Související dokumenty

Zahraniční věci

Další informace

zpravy 16.09.2016 - 9:50
news 16.09.2016 - 9:50
ZAHRANIČNÍ VĚCI

Rusko nesmí pořádat své volby na Krymu

V předvečer ruských parlamentních voleb, které se konají tuto neděli, Jacek Saryusz-Wo...

zpravy 17.12.2014 - 10:55
news 17.12.2014 - 10:55
ZAHRANIČNÍ VĚCI

Evropský parlament odmítá bezpodmínečné uznání Palestiny

Poslanecký klub ELS vítá přijetí usnesení ...

zpravy 17.11.2014 - 15:23
news 17.11.2014 - 15:23
ZAHRANIČNÍ VĚCI

Gruzie: Asociační dohoda je odrazovým můstkem k reformám

Zahraniční výbor EP dnes odsouhlasil zprávu o uzavření A...