Pohled za hranice Evropy

Naše pracovní skupina pro zahraniční otázky ovlivňuje zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie. Připravuje zprávy o využívání evropských financí a podporuje Evropský parlament při rozhodování o mezinárodních dohodách. Stojí v popředí úsilí EU o zabezpečení svých vnějších hranic a aktivně se zasazuje o vytvoření evropské obranné unie a uvolnění vízových režimů. Naší prioritou je mimo jiné i oblast západního Balkánu. Chceme ji přivést do EU. Proto vybízíme v této oblasti k reformám, které zajistí právní stát, potírání korupce a nezávislé soudnictví.

Výbory v rámci této pracovní skupiny

Bezpečnost a obrana

Udržování stability v sousedství EU Tento podvýbor prakticky napomáhá Výboru pro ...

Přečtěte si více

Lidská práva

Lidská práva: naše piorita Evropská unie je podporuje v rámci svých vnějších vztahů demokracii a l...

Přečtěte si více

Mezinárodní obchod

Etická obchodní politika Lisabonská smlouva přisuzuje přímo volenému Evropskému parlamentu (EP) r...

Přečtěte si více

Rozvoj

Vliv na rozvojovou pomoc EU Z praktického hlediska je tento výbor pověřen rozhodováním o rozpočtu na pomoc poskytovanou EU a sl...

Přečtěte si více

Zahraniční věci

Upevňování vztahů s třetími zeměmi Výbor se zabývá otázkami lidských práv ve tře...

Přečtěte si více

Kontakty

Juan Salafranca
Juan Salafranca

Zástupce generálního tajemníka a ředitel, vnější politiky – výbory, politický poradce pro delegace pro vztahy se Střední Amerikou, Andským společenstvím, Mercosurem, Mexikem a Chile a Delegaci v Parlamentním shromáždění EuroLat

Více informací
NAHORU