Pohled za hranice Evropy

Naše pracovní skupina pro zahraniční otázky ovlivňuje zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie. Připravuje zprávy o využívání evropských financí a podporuje Evropský parlament při rozhodování o mezinárodních dohodách. Stojí v popředí úsilí EU o zabezpečení svých vnějších hranic a aktivně se zasazuje o vytvoření evropské obranné unie a uvolnění vízových režimů. Naší prioritou je mimo jiné i oblast západního Balkánu. Chceme ji přivést do EU. Proto vybízíme v této oblasti k reformám, které zajistí právní stát, potírání korupce a nezávislé soudnictví.

Výbory v rámci této pracovní skupiny

Bezpečnost a obrana

Udržování stability v sousedství EU Tento podvýbor prakticky napomáhá Výboru pro...

Přečtěte si více

Lidská práva

Lidská práva: naše piorita Evropská unie je podporuje v rámci svých vnějších vztahů demokracii a...

Přečtěte si více

Mezinárodní obchod

Etická obchodní politika Lisabonská smlouva přisuzuje přímo volenému Evropskému parlamentu (EP)...

Přečtěte si více

Rozvoj

Vliv na rozvojovou pomoc EU Z praktického hlediska je tento výbor pověřen rozhodováním o rozpočtu na pomoc poskytovanou EU a...

Přečtěte si více

Zahraniční věci

Upevňování vztahů s třetími zeměmi Výbor se zabývá otázkami lidských práv ve...

Přečtěte si více

Kontakty

Juan Salafranca
Juan Salafranca

Zástupce generálního tajemníka a ředitel, vnější politiky – výbory, politický poradce pro delegace pro vztahy se Střední Amerikou, Andským společenstvím, Mercosurem, Mexikem a Chile a Delegaci v Parlamentním shromáždění EuroLat

Více informací
NAHORU