Vybudování konkurenceschopné Evropy orientované na budoucnost

Naše pracovní skupina pro rozpočet a strukturální politiky usiluje o sestavování takového rozpočtu, který bude přispívat k větší konkurenceschopnosti Evropy, ke zlepšení její budoucní prosperity a k efektivnímu a účelnému vynakládání prostředků daňových poplatníků. Zasazujeme se o zjednodušení finančních a administrativních pravidel tak, abychom zmírnili zátěž pro zemědělce, malé a střední podniky, místní a regionální orgány a všechny ostatní příjemce finančních prostředků EU.

Trvale podporujeme malé a střední podniky ve všech právních předpisech, jež se jich týkají, zejména při přidělování rozpočtových zdrojů. Díky změně pravidel budou mít také evropští zemědělci k financování EU snadnější přístup. Naši poslanci Evropského parlamentu podporovali opatření proti pančování medu a prosazovali rámcová pravidla pro udržitelný rybolov v Severním moři.

Výbory v rámci této pracovní skupiny

Regionální rozvoj

Podpora soudržnosti a hospodářského rozvoje Výbor je rovněž odpovědný za posuzování dopadu osta...

Přečtěte si více

Rozpočet

Rozpočet odrážející priority EU Našimi ozpočtovými prioritami je zvýšení konkurenceschopnosti, ochrana zn...

Přečtěte si více

Rozpočtová kontrola

Větší hodnota za peníze daňových poplatníků Výbor je odpovědný za kontrolu plnění rozp...

Přečtěte si více

Rybolov

Zjednodušený a udržitelný režim rybolovu Rybářská politika musí sladit zájmy široké &s...

Přečtěte si více

Zemědělství a rozvoj venkova

Podpora zemědělců a zajištění bezpečnosti potravin Kromě legislativní činnosti výbor rovněž sleduje ...

Přečtěte si více

Kontakty

Adriaan Bastiaansen
Adriaan Bastiaansen

Předseda pracovní skupiny pro rozpočtovou a strukturální politiku

Více informací
NAHORU