Skutečná zpešení v každodenních životech Evropanů

Naše Pracovní skupina pro hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí se zabývá širokým spektrem témat: od budoucnosti hospodářské a měnové unie, přes otázky týkající se eura a finanční stability, energetické dodávky a bezpečnost a klimatické politiky, po životní prostředí a kvalitu ovzduší. Tato pracovní skupina se také zabývá tématy jednotného digitálního trhu, telekomunikací, výzkumu a vývoje, podpory malých a středních podniků, sociálního pilíře EU a potravinové bezpečnosti.

Vždy jsme byli hybnou silou změn a dosahovali jsme významných výsledků v řadě oblastí. Zrušili jsme roamingové poplatky v EU. Zmobilizovali jsme téměř 200 miliard euro soukromých investic v Evropě a vytvořili jsme více než 300 000 pracovních míst prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice. Naším cílem byl i projekt evropské obranné unie zajišťující 500 miliónů euro pro výzkum a vývoj v oblasti obrany.

Naše priority pro budoucnost jsou neméně ambiciózní: reforma eurozóny, navýšení rozpočtu pro výzkum a vývoj v evropském rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont a posílení programu pro obranný průmysl.

Doprava a cestovní ruch

Výbor pro dopravu a cestovní ruch je příslušný pro záležitosti týkající se...

Přečtěte si více

Hospodářství a měna

Hospodářský a měnový výbor je příslušný pro záležitosti týkající...

Přečtěte si více

Postup Unie pro povolování pesticidů

Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů (PEST) byl ustanoven...

Přečtěte si více

Průmysl, výzkum a energetika

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku je příslušný pro záležitosti týkají...

Přečtěte si více

Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů je příslušný pro zá...

Přečtěte si více

Zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci je příslušný pro záležitosti tý...

Přečtěte si více

Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a...

Přečtěte si více

Kontakty