Skutečná zpešení v každodenních životech Evropanů

Naše Pracovní skupina pro hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí se zabývá širokým spektrem témat: od budoucnosti hospodářské a měnové unie, přes otázky týkající se eura a finanční stability, energetické dodávky a bezpečnost a klimatické politiky, po životní prostředí a kvalitu ovzduší. Tato pracovní skupina se také zabývá tématy jednotného digitálního trhu, telekomunikací, výzkumu a vývoje, podpory malých a středních podniků, sociálního pilíře EU a potravinové bezpečnosti.

Vždy jsme byli hybnou silou změn a dosahovali jsme významných výsledků v řadě oblastí. Zrušili jsme roamingové poplatky v EU. Zmobilizovali jsme téměř 200 miliard euro soukromých investic v Evropě a vytvořili jsme více než 300 000 pracovních míst prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice. Naším cílem byl i projekt evropské obranné unie zajišťující 500 miliónů euro pro výzkum a vývoj v oblasti obrany.

Naše priority pro budoucnost jsou neméně ambiciózní: reforma eurozóny, navýšení rozpočtu pro výzkum a vývoj v evropském rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont a posílení programu pro obranný průmysl.

Výbory v rámci této pracovní skupiny

Doprava a cestovní ruch

Více investic a méně znečištění Tento výbor je především zodpovědný za vytv...

Přečtěte si více

Hospodářství a měna

Stimulace růstu ke zvýšení zaměstnanosti Tento výbor má za cíl stimulovat růst na...

Přečtěte si více

Průmysl, výzkum a energetika

Připravit Evropu na příští vlnu inovací Je rovněž odpovědný za politiku v oblasti v&ya...

Přečtěte si více

Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů

Plně fungující jednotný trh Tento výbor koordinuje vnitrostátní ...

Přečtěte si více

Zaměstnanost a sociální věci

Podpora zaměstnanosti mladých lidí, začlenění a mobility Zabývá se mimo jiné po...

Přečtěte si více

Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Budování udržitelné Evropy Boj proti změně klimatu je je...

Přečtěte si více

Kontakty

Lasse Böhm
Lasse Böhm

Předseda pracovní skupiny pro hospodářství a životní prostředí

Více informací
NAHORU