Náboženské instituce hrají zásadní úlohu při řešení konfliktů a přispívají k sociálnímu smíru tím, že pomáhají vytvářet, sdělovat a chránit společenské hodnoty. Mají značný přímý i nepřímý vliv na společnost; když hovoříme o církvích, mluvíme také o stovkách milionů věřících.

Potřebujeme pochopit myšlenky a aktivity náboženských organizací v otázkách, jako jsou sociální napětí, migrace a vzdělávání. Musíme se se zástupci náboženských skupin vést dialog a přitom vzájemně uznávat svou nezávislost. V Evropském parlamentu jsme jediným poslaneckým klubem, který vede dlouholetý dialog s pravoslavnou, katolickou, protestantskou, muslimskou a židovskou vírou.

Nektarios Ioannou, Representative of Orthodox Churches in the European Union, talks to Emmanuel Pisani, Director of the Institut des Sciences et de Théologie des Religions de Paris

Svoboda náboženského vyznání je základním právem. Jsme přesvědčeni, že musíme toto právo bránit a otevřeně diskutovat o otázkách, které se jej týkají. Musíme hledat příležitosti k dialogu a spolupráci s dotyčnými náboženskými komunitami.

Našich výročních konferencí o náboženském dialogu se pravidelně účastní několik stovek lidí, včetně poslanců Evropského parlamentu, vedoucích náboženských představitelů, zástupců vlád, nevládních organizací, hostů a zainteresované veřejnosti. Tyto diskuse projednávají aktuální otázky týkající se mezikulturního dialogu a dialogu mezi náboženstvím a politikou.

Kromě toho neustále posilujeme naši spolupráci s vysoce respektovanými odborníky z církví prostřednictvím dalších veřejných a interních setkání.

Monthly Reviews

Nejnovější zprávy

Videa