Hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí

Zabýváme se některými velmi rozsáhlými otázkami: od budoucnosti Hospodářské a měnové unie v EU, od eura a finanční stability k zásobování energií a energetickou bezpečností, politikou v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a kvality ovzduší.

Náš postoj k

Právní záležitosti a vnitřní věci

Bojujeme za EU, kde občané požívají svých základních práv a která plně respektuje zásady právního státu. Tato pracovní skupina se zabývá důležitými otázkami, jako je migrace, občanské svobody, rovnost pohlaví a vzdělávací, ústavní a právní záležitosti.

Náš postoj k

Rozpočet, zemědělství a regionální fondy

Pracujeme na rozpočtu, s nímž bude Evropa více konkurenceschopná a bude orientována na budoucnost, a podpoří efektivní a efektní využívání peněz daňových poplatníků s cílem dosáhnout nejlepších výsledků za peníze EU.

Náš postoj k

Zahraniční věci

Ovlivňujeme zahraniční a bezpečnostní politiku EU, vedeme úsilí EU o zajištění vnějších hranic EU, prosazujeme aktivní spolupráci při vytváření Evropské obranné unie a liberalizaci vízového režimu. Západní Balkán je pro nás také prioritou.

Náš postoj k