"Европа се върна. Европа е много по-силна от преди четири години. Ние преодоляхме тези трудни времена заедно. С хладнокръвието Ви, скъпи Жан-Клод Юнкер, Вашата решителност и сърце, отдадено на Европа, защитихте единството на нашия континент ", каза г-н Манфред Вебер, председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент, пред председателите на Европейския парламент и на Европейската комисията по време на дебата за състоянието на ЕС в Страсбург днес.

"За следващите години от решаващо значение са три точки: сигурност, демокрация и справедливост. Това означава да се гарантира сигурността на хората. Строгият граничен контрол е от ключово значение. Приветстваме предложението за укрепване на Frontex, което беше инициирано от Групата на ЕНП. Строгият граничен контрол е предпоставка за всичко. Можем да искаме от хората в Европа да бъдат готови да помогнат на истински бежанци, само и единствено, ако стане напълно ясно, че нелегалната миграция ще бъде спряна.

Европа на хората е демократична Европа. Трябва да гарантираме, че европейските избори са безопасни. Русия, Китай, тролове, фалшиви новини или Cambridge Analytica няма да решат бъдещето на Европа. Само хората в Европа ще могат да направят това.

Европа на хората е по-справедлива Европа. С цифровизацията, пред нас стои истинска  революция. Искаме една нова, справедлива Европа, начело със справедливо данъчно облагане: цифровият бизнес трябва да допринесе за социалната справедливост в нашите общества. Справедливостта означава също да се гарантира едно и също ниво на жизнени условия и доходи за всички хора в Европа.

Европа на хората е също и Европа, която има силен общоевропейски глас. Европа все още е икономически гигант, но политическо джудже. Нека направим така, че процесът на вземане на решения в сферата на  външните работи в Съвета да е сведен до гласуване с мнозинство! Времената на криза са зад гърба ни. Нека направим този век отново европейски ", каза в заключение г-н Вебер.

БЕЛЕЖКА КЪМ РЕДАКТОРИТЕ

Групата на ЕНП е най-голямата политическа група в Европейския парламент с 219 членове от 28 държави-членки

Друго свързано съдържание