Европейският парламент одобри доклад за Европейския корпус за солидарност - нова европейска инициатива, която създава възможности за младите хора да бъдат доброволци и да работят в друга страна от ЕС или в собствената им страна по проекти, които са от полза за общностите и хората в Европа.

Програмата ще позволи на 100 000 млади европейци да подкрепят между 2018 и 2020 година общности в нужда чрез доброволчество, стажантство и временна заетост. Целият бюджет, определен за Европейския корпус за солидарност за този период е 376.5 милиона евро. Друга, дори още по-голяма програма, ще последва за периода след 2020 година.

Според евродепутата Михаела Шойдрова, която отговаря в Групата на ЕНП за доклада по темата, важно е Европейският корпус за солидарност да получи адекватно финансиране, което да не бъде отнето от съществуващите успешни програми: “Основната цел на Европейския парламент беше постигната благодарение на отличното сътрудничество между докладчика и докладчиците в сянка: бюджетът на “Еразъм плюс” няма да бъде пипан, тъй като той няма да финансира работните места и обучението, включени в програмата за Европейски корпус за солидарност. Като цяло се увеличава сумата за доброволчество благодарение на парите, гласувани от Съвета. Това е добра новина за всички млади доброволци и организации.”

Програмата Европейски корпус за солидарност дава възможност на неправителствени организации, училища и други институции да работят с младежи, които искат да получат професионален стаж, умения и опит. Основната цел на Европейския корпус за солидарност са младежи на възраст между 18 и 30 години. Те ще участват в доброволчески дейности или проекти, управлявани от организации, институции или групи.

БЕЛЕЖКА КЪМ РЕДАКТОРИТЕ

Групата на ЕНП е най-голямата политическа група в Европейския парламент с 219 членове от 28 държави-членки

Друго свързано съдържание