ИЗКАЗАНИТЕ ТУК МНЕНИЯ СА НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕЛЕГАЦИЯ И НЕ ВИНАГИ ИЗРАЗЯВАТ ПОЗИЦИЯТА НА ГРУПАТА КАТО ЦЯЛО
Manfred Weber

Групата на ЕНП напълно подкрепя българското правителство на Бойко Борисов в усилията му да защити икономиката от отрицателните последствия от кризата с COVID-19, в борбата срещу корупцията и в напредъка в процеса на присъединяване към еврозоната.

Групата на ЕНП стои твърдо зад постигането на членство на България в еврозоната и е убедена, че правителствената стратегия и програма ще постигнат резултати в интерес на българските граждани и фирми.

Каквито и да са политически действия, които подкопават независимостта на съдебната система и пречат на борбата с корупцията, ще подложат на опасност успеха на България в Европа и ще върнат назад конкретния напредък и подкрепата за България, които наблюдаваме през последните години.

Манфред Вебер,

Председател на Групата на ЕНП в ЕП

-----------

"The EPP Group fully supports the Bulgarian government of Boyko Borrisov and its efforts to protect the economy against the negative effects of the Coronacrisis, fight against curruption and the progress that is being made to join the Eurozone.

The EPP Group is strongly committed to achieving Euro membership for Bulgaria, and is convinced that the Government’s strategy and programme will deliver on this objective in the interest of Bulgarian citizens and companies.

Any political actions that would undermine the independence of the judiciary and obstruct the fight against corruption, would endanger the succes of Bulgaria in Europe and undo the concrete progress and support for Bulgaria we have seen in recent years."

Manfred Weber

Chairman of the EPP Group
 

БЕЛЕЖКА КЪМ РЕДАКТОРИТЕ

Групата на ЕНП е най-голямата политическа група в Европейския парламент с 187 членове от всички страни членки

Друго свързано съдържание