В рамките на заседанието на работната група Евромед се проведе дискусия относно бъдещето на Съюза за Средиземноморието в контекста на прегледа на Европейската политика за съседство. Председателят на работната група Мария Габриел, отговаряща за евро-средиземноморските отношения като зам.-председател на Групата на ЕНП, покани специалния представител и говорител на Секретариата на Съюза за Средиземноморието Анна Терон, за да обсъдят въпросите от общ интерес.

Г-жа Терон припомни, че Секретариатът на Съюза за Средиземноморието играе ключова роля, но вземайки предвид и волята на държавите-членки, както и подкрепата на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието. Тя подчерта всеобхватността на Средиземноморския регион, въпреки драматичните ситуации, поради което е важно да се разгърнат възможностите за сътрудничество.

Мария Габриел наблегна на необходимостта от увеличаване видимостта на действията на Съюза за Средиземноморието, особено на неговия Секретариат. Според нея добър инструмент това да се случи е преразглеждането на Европейската политика за съседство.Ръководителят на българската делегация в ЕНП насърчи участниците в дискусията за задълбочаване на обсъжданията по време на следващото заседание на делегацията на ЕП в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието. Срещата на 11 февруари ще се проведе в присъствието на генералния секретар на Съюза за Средиземноморието, г-н Сижилмаси, Федерика Могерини, върховен представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност и министъра на външните работи на Йордания Насър Джода.