Оказване на влияние върху помощта на ЕС за развитие

На практика комисията отговаря за вземането на решения относно бюджета на ЕС за предоставяне на помощ и за мониторинга на Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност и всички структури, които използват средства на ЕС за предоставяне на помощ. Тя редовно участва в политически диалог както двустранно, така и с компетентните международни организации и междупарламентарни форуми, като насърчава демократичните ценности, доброто управление и правата на човека в развиващите се страни.

Тя също така настоява неуморно за по-добра координация между държавите и агенциите донори, включително за споразумения за сътрудничество с развиващите се страни. Групата ЕНП помогна за разработването на процедури за предоставяне на финансова помощ на трети държави.

Не само финансова помощ

За групата ЕНП изкореняването на бедността трябва да продължи да бъде в центъра на европейската политика за развитие. Ние вярваме в насочването на помощта към най-бедните страни и нестабилните държави, където крайната бедност е широко разпространена и помощта може да окаже най-голямо въздействие.

Въпреки това, тъй като помощта сама по себе си не води до развитие, искаме да направим нещо повече: насърчаването на мира, правата на човека, демокрацията, доброто управление, както и устойчивото социално и икономическо развитие и устойчивото развитие на околната среда също са основни приоритети за нас. Ние редовно призоваваме за конкретни мерки за съгласуване на вътрешните политики на ЕС в областта на миграцията, търговията, финансите, селското стопанство и околната среда с глобалните цели за развитие, като Целите на хилядолетието за развитие на Организацията на обединените нации.

Групата на ЕНП даде зелена светлина на Европейския фонд за устойчиво развитие, чиято цел е да се справи с първопричините за миграцията, като предостави 3.3 милиарда евро под формата на заеми и гаранции, за да се мобилизират 44 милиарда евро за частни инвестиции в рискови области, основно в Африка, а също така и в Западните Балкани и в Близкия изток.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ