Поставяне на правата на човека на преден план в политиката

В своите външни отношения Европейският съюз следва политика на подкрепа на демокрацията и на правата на човека, в съответствие с неговите основополагащи принципи – свобода, демокрация и зачитане на правата на човека, на основните свободи и на принципите на правова държава. Подкомисията носи отговорност за подпомагането на Комисията по външни работи по въпроси, които са свързани с правата на човека, защитата на малцинствата и насърчаването на демократичните ценности в трети държави във и извън Европа.

Насърчаване на правата на човека

Задача на подкомисията е да наблюдава посветени на правата на човека диалози и консултации, които ЕС е установил с трети държави. Всяка година тя изпраща делегации във и извън Европа, за да наблюдава положението с правата на човека на място и да провежда диалог с широк спектър от заинтересовани лица.

От 1988 г. насам Европейският парламент присъжда годишната награда „Сахаров“ за свобода на мисълта, за да почете усилията в подкрепа на правата на човека и основните свободи и за борба с потисничеството и несправедливостта. В рамките на 30-годишната история на наградата групата ЕНП е горда, че номинира многобройни лауреати, включително през последните години демократичната опозиция във Венецуела, кубински дисиденти, представител на Беларус и представители на Арабската пролет.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ