Съвестна търговска политика

Договорът от Лисабон предоставя на Европейския парламент (ЕП) решаваща роля при определянето на търговската политика на ЕС, като той ефективно изпълнява ролята на неговата демократична съвест. Европейското търговско законодателство и международните търговски споразумения могат да се прилагат само със съгласието на ЕП.

Комисията отговаря за въпросите, свързани с общата търговска политика на Съюза и неговите външноикономически отношения. Тя одобрява търговските споразумения и мерките, свързани с техническата хармонизация или стандартизация в области, обхванати от инструменти на международното право.

Ангажимент за свободна и справедлива търговия

Групата на ЕНП смята, че свободната търговия и глобализацията са подобрили значително стандарта на живот и са намалили бедността в ЕС и по света. Ние се стремим към свободна и справедлива търговия и към отваряне на пазарите, като същевременно се поддържат еднакви условия на конкуренция. Искаме също така търговията да се основава на принципите на правовата държава, да разпространява основните принципи на демокрацията и правата на човека, както и да изкорени бедността в света.

Искаме прозрачност и откритост на всички етапи на търговските преговори, но защитаваме поверителността, когато тя е необходима за постигане на най-добрите резултати от преговорите. Винаги ще гарантираме, че нашите публични услуги са защитени във всички споразумения. Също така ще гарантираме правото на закрила, насърчаване и финансиране на културата и културното многообразие, както и на свобода и многообразие на медиите, за да можем да продължим да обслужваме демократичните, социалните и културните потребности на нашите общества.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ