Отвъд границите на Европа

Нашата работна група по външните работи влияе върху външната политика и политиката за сигурност на Европейския съюз. Тя изготвя доклади за начина, по който се изразходват европейските финансови средства и подкрепя Европейския парламент при вземането на решения във връзка с международните споразумения. Тя насочва усилията на ЕС за гарантиране на сигурността по външните граници на ЕС, като отстоява и активно работи за създаването на Европейски съюз за отбрана и за либерализирането на визовия режим. Западните Балкани също са приоритет за нас. Ние искаме те да се превърнат в част от ЕС чрез насърчаване на реформите за утвърждаване на принципите на правовата държава, борбата с корупцията и утвърждаването на независима съдебна система.

Председател

Committees in this working group

Външни работи

Укрепване на отношенията с трети държави Комисията следи внимателно...

Прочети в допълнение

Международна търговия

Съвестна търговска политика Договорът от Лисабон предоставя...

Прочети в допълнение

Права на човека

Поставяне на правата на човека на преден план в политиката В своите...

Прочети в допълнение

Развитие

Оказване на влияние върху помощта на ЕС за развитие На практика комисията отговаря...

Прочети в допълнение

Сигурност и отбрана

Поддържане на стабилността в съседните на ЕС държави На практика...

Прочети в допълнение

Контакти

НАЙ-ГОРЕ