Подобряване на бъдещото законодателство

На практика Комисията по петиции отговаря за разглеждането на петиции и за отношенията с Европейския омбудсман. Тя изпълнява също така важна роля, като спомага за идентифициране на проблемите, които възникват при прилагането на правото на ЕС в държавите членки.

Договорите на ЕС гарантират правото на всички европейски граждани да се обръщат в писмен вид към Европейския парламент във връзка с различните видове проблеми, които те срещат в ежедневието си, когато тези проблеми попадат в сферата на компетентност на Европейския съюз.

В крайна сметка прекият опит на европейските граждани по отношение на правото на ЕС може да ни помогне като законодатели. Трябва да се възползваме в по-голяма степен от този опит, за да подобрим бъдещото законодателство.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ