Подобряване на европейските знания и култура

Нейната компетентност е доста широка, тъй като разглежда въпроси, свързани с аудиовизуалната политика, културните и образователните аспекти на информационното общество, политиката за младежта, развитието на политика за спорт и отдих и информационната и медийната политика.

Групата на ЕНП желае да укрепи основната цел на ЕС: да обединява хората. Инициативата „DiscoverEU, която стартира през 2018 г., вече направи значителни инвестиции в бъдещето на Европа, като предостави безплатен билет на 15 000 млади хора, навършили 18 г., за да посетят нашия континент с влак.

Ние подкрепяме също така всички проекти на Европейския парламент, насочени към подобряване на европейските знания и култура, включително програмата „Еразъм +“ за образование, обучение, младеж и спорт; инициативата „Творческа Европа“, която подкрепя европейските сектори на културата и творчеството; програмата „Европа за гражданите“.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ