Възползване от основни права и зачитане на върховенството на закона

Искаме ЕС, в който гражданите да се ползват от основните си права и където върховенството на закона да бъде напълно зачитано. Нашата работна група по правни въпроси и вътрешни работи се фокусира върху постигането на това. Тя разглежда и други важни въпроси като миграцията, гражданските свободи, равенството между половете, както и образователните, конституционните и правните въпроси.

Нашата Група постигна изключителен напредък в редица области като подсигури нашите граници така, че европейците да продължат да се радват на четирите свободи, да се борят с тероризма и измамите и да увеличават защитата за жертвите. Настоявахме за създаването на Европейска гранична и брегова охрана (Frontex), подкрепихме електронните проверки на всички граждани, които преминават външните граници на Европа, борихме се авиокомпаниите да разкриват данни на пътниците, пътуващи до Европа, актуализирахме правната рамка на тероризма за целия континент и сложихме край на разработеното финансиране на тероризма.

Днес работим за общ европейски подход в областта на имиграцията и убежището. Икономическият растеж изисква правна рамка, която да гарантира ефективна защита на правата върху интелектуалната собственост както онлайн, така и офлайн. Защитата на тези права в цифровата ера също заема централно място в нашата програма.

Председател

Комисии в тази Работна група

Конституционни въпроси

Проблемите на гражданите на първо място Комисията работи...

Прочети в допълнение

Култура и образование

Подобряване на европейските знания и култура Нейната...

Прочети в допълнение

Петиции

Подобряване на бъдещото законодателство На практика Комисията по петиции отговаря...

Прочети в допълнение

Права на жените и равенство между половете

Премахване на дискриминацията,...

Прочети в допълнение

Правни въпроси

Защита на европейското право и защита на правата на европейските...

Прочети в допълнение

Контакти

Marek Evison
Marek Evison

Началник на работна група „Правни въпроси и вътрешни работи“

Повече информация
НАЙ-ГОРЕ