Повече инвестиции и по-малко замърсяване

По същността си тази комисия е натоварена със създаването на обща европейска политика в областта на железопътния, автомобилния, вътрешноводния, морския и въздушния транспорт. Нейното влияние варира от установяването на общи правила за транспорта в рамките на Европейския съюз до развитието на инфраструктурата за трансевропейските мрежи. Тя се занимава също с пощенските услуги и туризма.

Ще продължим да настояваме за по-строг мониторинг и контрол, за да се гарантира по-безопасна мобилност за всички видове транспорт. Също така подкрепяме по-чисти видове транспорт, които причиняват по-малко замърсяване и глобално затопляне. По-екологичният транспорт изисква инвестиции в иновативни технологии и насърчаване на общи за ЕС стандарти.

Постигнахме много. През 2011 г. приехме важни мерки в програмата за пътна безопасност, включително задължителни напомняния за обезопасителен колан в автомобили. Нашата инициатива DiscoverEU вече даде на 15 000 младежи, които стават на 18 години, безплатен билет, с който да открият нашия континент, пътувайки с влакове. Благодарение на нашите усилия има нови правила, които подкрепят и обезщетяват пътниците при закъснения.

Необходимо е обаче да се положат още усилия. Групата на ЕНП подкрепя всички проекти на ЕС, насочени към по-интелигентен и по-взаимосвързан транспорт, включително трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), която финансира проекти за шосеен, железопътен, морски, вътрешноводен и въздушен транспорт във всяка държава – членка на ЕС.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ