Подготвяне на Европа за следващата вълна от иновации

Тя отговаря и за политиката в областта на научните изследвания, включително разпространението и използването на резултатите от тези изследвания. В нея се разглеждат мерките, свързани с енергийната политика, включително изграждането на инфраструктура за трансевропейска енергийна мрежа. Тя разглежда и мерки за информационното общество и информационните технологии, включително за развитие на инфраструктура за трансевропейска телекомуникационна мрежа.

За да може Европа да се превърне в глобално конкурентоспособен, иновативен и ориентиран към гражданите цифров единен пазар, европейската промишленост трябва да се цифровизира. Стремим се да осигурим това, политиката на ЕС да подготвя Европа адекватно за следващата вълна от цифрови иновации.

Нашият Кръг за МСП следи за това политиките на ЕС да подкрепят МСП, като посочват непропорционалните тежести и бюрократични ограничения, наложени от правилата на ЕС, и се борят с тях. Той също така се бори, за да гарантира, че единният пазар и съюзът на капиталовите пазари обслужва МСП, а изследователите разпространяват своите констатации по такъв начин, че МСП да могат да ги експлоатират.

На последно място, работим усилено, за да гарантираме, че политиките на ЕС позволяват на държавите – членки на ЕС, да използват пълния потенциал на общата енергийна политика на ЕС. Пълното използване на политиката е от ключово значение както за гарантиране на енергийните доставки, така и за гарантиране на енергийната ефективност – ключова за конкурентоспособната икономика.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ