Да направим реална промяна в ежедневието на европейците

Нашата работна група "Икономика, работни места и околна среда" се занимава с някои много широкообхватни въпроси: от бъдещето на Икономическия и паричен съюз в ЕС, еврото и финансовата стабилност, до енергийната сигурност и доставки, политиката в областта на климата, опазването на околната среда и качеството на въздуха. Единният цифров пазар, телекомуникациите, научноизследователската и развойната дейност, подкрепата за МСП, социалният стълб на ЕС и безопасността на храните също попадат в обхвата на тази работна група.

Винаги сме били движеща сила зад промените, постигайки значителни резултати в много различни области. Премахнахме таксите за мобилния роуминг в рамките на ЕС. Мобилизирахме близо 200 млрд. евро частни инвестиции в Европа и създадохме повече от 300 000 работни места чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI). И настоявахме за създаването на Европейски отбранителен съюз, като осигурихме 500 млн. евро от европейско финансиране за съвместни научни изследвания в областта на отбраната.


Нашите приоритети за бъдещето са еднакво широки и заслужаващи внимание: реформиране на Еврозоната, увеличаване на бюджета за научноизследователска и развойна дейност в предстоящата рамкова програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа" и укрепване на програмата за промишлена отбрана.

Председател

Вътрешен пазар и защита на потребителите

Комисията по вътрешния пазар и...

Прочети в допълнение

Заетост и социални въпроси

Комисията по заетост и социални въпроси отговаря за...

Прочети в допълнение

Икономически и парични въпроси

Комисията по икономически и парични въпроси...

Прочети в допълнение

Промишленост, изследвания и енергетика

Комисията по промишленост,...

Прочети в допълнение

Транспорт и туризъм

Комисията по транспорт и туризъм отговаря за общата политика за...

Прочети в допълнение

Контакти