Опростен и устойчив риболов

Политиката в областта на рибарството трябва да съчетава интересите на широк кръг от заинтересовани страни, като същевременно гарантира дългосрочната жизнеспособност на морската околна среда и рибните запаси, поминъка на рибарите и бъдещето на свързаните с риболова индустрии и крайбрежните общности.

Групата на ЕНП защити поминъка на рибарите в северната част на флота, като подкрепи рамка от правила, даващи възможност за устойчив риболов в Северно море. Ние се борихме за нови правила за опростяване на мерките, които те използват за улов на риба, чрез приспособяването на тези мерки към специфичните нужди на всеки вид риболов, като по този начин се внася гъвкавост в сектора и същевременно се запазва неговата основна цел: устойчивостта на рибните ресурси.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ