Бюджет, който отразява приоритетите на ЕС

Нашите приоритети за бюджета са много ясни: засилване на конкурентоспособността, защита на уязвимите, укрепване на отбраната и сигурността в ЕС, стабилизиране на непосредствените ни съседи и гарантиране на нашето развитие по приобщаващ и устойчив за обществата и планетата ни начин.

Групата на ЕНП е наясно с отчетността си пред гражданите на ЕС и ролята си в управлението на ресурсите на ЕС. В крайна сметка структурата и размерът на бюджета на ЕС оказват пряко въздействие върху живота на хората.

Поради това ние вярваме, че гражданите на ЕС винаги са приоритет за всеки бюджет на ЕС; животът им е повлиян от начина, по който избираме да изразходваме ресурсите. По-специално обръщаме внимание на нашата отговорност към бъдещите поколения: трябва да дадем възможност на ЕС да се справи с новите реалности, пред които ще се изправят нашите млади хора, както и да създадем за нашата младеж условията, чрез които тя да посрещне уверено бъдещето.

Твърдо сме убедени, че разходите на ЕС следва да осигуряват икономическа ефективност и че бюджетът следва да отразява приоритетите на ЕС, а не да се ръководи от национални интереси. За тази цел работим за изграждането на система от собствени ресурси за ЕС, като се намаляват дебатите в Съвета относно дела на националните вноски.

Освен това смятаме, че бюджетът на ЕС следва да се използва за възстановяване на доверието и засилване на диалога с гражданите, както и за създаване на повече полезни взаимодействия с националните и регионалните парламенти.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ