Изграждане на конкурентоспособна и ориентирана към бъдещето Европа

Нашата работна група за бюджета и структурните политики работи за бюджет, с който Европа ще стане по-конкурентоспособна и ориентирана към бъдещето, като насърчава ефективното и ефикасно използване на парите на данъкоплатците, за да постигне най-добрите резултати за парите на ЕС. Групата на ЕНП успешно е настоявала за по-опростени финансови и административни правила за облекчаване на тежестта за земеделските стопани, за малките и средни предприятия (МСП), за местните и регионалните органи, както и за всички останали, които се ползват от финансиране от ЕС.

Неизменно сме подкрепяли МСП при всяко законодателство, което ги засяга, по-специално що се отнася до бюджетните средства. Благодарение на промяна в правилата европейските земеделски стопани ще имат по-лесен достъп до финансиране от ЕС. Нашите евродепутати подкрепиха мерки за прекратяване на фалшифицирането на меда и подкрепиха рамка от правила, позволяващи устойчив риболов в Северно море.

Председател

Комисии в тази Работна група

Бюджетен контрол

По-добро съотношение между качество и разходи за...

Прочети в допълнение

Бюджети

Бюджет, който отразява приоритетите на ЕС Нашите приоритети за бюджета са много ясни...

Прочети в допълнение

Земеделие и развитие на селските райони

Подпомагане на земеделските стопани...

Прочети в допълнение

Регионално развитие

Насърчаване на сближаването и икономическото развитие Комисията...

Прочети в допълнение

Рибно стопанство

Опростен и устойчив риболов Политиката в областта на рибарството...

Прочети в допълнение

Контакти

Adriaan Bastiaansen
Adriaan Bastiaansen

Началник на работна група „Бюджет и структурни политики“

Повече информация
НАЙ-ГОРЕ