My Positions in Parliament:

 • Заместник-председател - Бюджетен контрол
 • Член на бюрото - Интергрупа за борба с корупцията
 • Заместник кординатор - Бюджетен контрол
 • Член - Интергрупа по вино, спиртни напитки и хранителни продукти
 • Член - Интергрупа по хуманно отношение и опазване на животните
 • Член - Интергрупа по въздушно пространство и космос
 • Член - Интергрупа по въпросите на ЛГБТИ
 • Член - Интергрупа по въпросите на хората с увреждания
 • Член - Интергрупа по изменение на климата, биологично разнообразие и устойчиво развитие
 • Член - Интергрупа по биологично разнообразие, лов и селски райони
 • Член - Kansallinen Kokoomus
 • Член - Земеделие и развитие на селските райони
 • Член - Европейски парламент
 • Заместник - Съединени американски щати
 • Заместник - Русия
 • Заместник - Бюджети

My Positions in the group:

 • Заместник-председател - Работна група Бюджет и структурни политики
 • Член - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

В развитие

Друго свързано съдържание

Фото галерия

Адреси

BRU:


SPINELLI 09E115 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


WEISS T08028 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
НАЙ-ГОРЕ