Държава:Германия | Партия: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)

My Positions in Parliament:

 • Председател - Земеделие и развитие на селските райони
 • Заместник-председател - Интергрупа по изменение на климата, биологично разнообразие и устойчиво развитие
 • Член - Интергрупа по хуманно отношение и опазване на животните
 • Член - Интергрупа по въздушно пространство и космос
 • Член - Интергрупа по биологично разнообразие, лов и селски райони
 • Член - Christlich Demokratische Union Deutschlands
 • Член - ЕИП/ЕАСТ и Север
 • Член - Съвет на председателите на комисии
 • Член - Европейски парламент
 • Заместник - Евролат
 • Заместник - Мексико
 • Заместник - Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните

My Positions in the group:

 • Член - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Член - Бюро на Групата на ЕНП

В развитие

Друго свързано съдържание

Фото галерия

Адреси

BRU:


SPINELLI 14E202 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


WEISS T12018 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
НАЙ-ГОРЕ