My Positions in Parliament:

 • Съпредседател - Интергрупа по устойчиви, дългосрочни инвестиции и конкурентоспособна европейска промишленост
 • Заместник-председател - Интергрупа по изменение на климата, биологично разнообразие и устойчиво развитие
 • Заместник-председател - Рибно стопанство
 • Заместник кординатор - Промишленост, изследвания и енергетика
 • Член - Интегрупа „Морета, реки, острови и крайбрежни райони“ (SEARICA)
 • Член - Интергрупа за селските, планинските и отдалечените райони (RUMRA) и за интелигентните села
 • Член - Интергрупа за Зеления нов пакт
 • Член - Интергрупа по европейско културно наследство, Пътя на Сантяго и други европейски културни маршрути
 • Член - Интергрупа по въпросите на изкуствения интелект и цифровизацията
 • Член - Partido Social Democrata
 • Член - Съединени американски щати
 • Член - Изкуствен интелект в цифровата ера
 • Член - Промишленост, изследвания и енергетика
 • Член - Европейски парламент
 • Заместник - Евролат
 • Заместник - Централна Азия, Монголия
 • Заместник - Централна Америка
 • Заместник - Права на жените и равенство между половете
 • Заместник - Вътрешен пазар и защита на потребителите

My Positions in the group:

 • Член - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

В развитие

Друго свързано съдържание

Фото галерия

Адреси

BRU:


SPINELLI 08E115 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


WEISS T09082 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
НАЙ-ГОРЕ